وزیر امور خارجه روسیه موضع کشور خود در انضمام شبه جزیره کریمه را تکرار کرده است و می گوید مسکو پرونده را « مختومه» تلقی می کند.

سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در روسیه گفت « مساله کریمه تمام شده است، و فکر می کنم همه این موضوع را می فهمند، حتی کسانی که نمی توانند از اظهار نظر در باره آن خودداری کنند.»

لاروف گفت «پرونده را مردم کریمه و از طریق تصمیمات فدراسیون روسیه در پاسخ به اراده آنها بستند.»

اشاره لاوروف به همه پرسی بحث انگیزی بود که روسیه می گوید انضمام شبه جزیره در مارس ۲۰۱۴ را توجیه می کند. آن همه پرسی پس از حضور نظامیان روس در شبه جزیره کریمه و بیرون راندن نیروهای اوکراینی برگزار شد. غرب و اوکراین آن همه پرسی را به رسمیت نمی شناسند.

بیش از ۱۰۰ کشور عمل روسیه را در قطعنامه ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسید محکوم کردند. یازده کشور، از جمله روسیه علیه قطعنامه رای دادند.