جان کری، وزير خارجه آمريکا گفت ايالات متحده خواهان آن است که مسکو، تحقيقاتی دقيق، روشن و واقعی در مورد قتل بوريس نمتسوف، فعال سیاسی روس انجام دهد و روشن کند که فرمان اين قتل از طرف چه کسی صادر شده است. 

شهر مسکو روز یکشنبه صحنه راهپيمايی ده ها هزار نفر برای گراميداشت ياد بوريس نمتسوف، از فعالان مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه بود.

آقای نمتسوف روز جمعه ترور شد. ترور این فعال سرشناس سیاسی، برای اپوزيسيون روسيه يک هشدار و زنگ خطر تلقی شده است.​ خيابان های مسکو روز يکشنبه قرار بود به دعوت بوريس نمتسوف، شاهد راهپيمايی ضد دولتی و اعتراضی به وضعيت اقتصادی کشور و جنگ در اکراین باشد.

پس از ترور نمتسوف و اجازه دولت برای برگزاری مراسم يادبود برای او، برگزار کنندگان راهپيمايی مسکو اعلام کردند که برنامه راهپيمايی روز يکشنبه را به احترام او لغو کردند. آنها گفتند چون قرار بود راهپيمايی اعتراضی از پیش تعیین شده، شاد برگزار شود.

دولت روسيه به اپوزيسيون اجازه داد ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی با جمعيتی نه بيشتر از  ۵۰ هزار نفر در کنار رود مسکو، محل ترور نمتسوف، راهپيمايی کنند.

سخنگوی دولت روسيه روز یکشنبه گفت تا اين لحظه کسی در ارتباط با ترور بوريس نمتسوف دستگير نشده است و کميته تحقيق در مورد قتل او سرگرم بررسی فرضيه های مختلف است.

سخنگوی دولت گفت در حال حاضر آنا دوريتسکايا، دوست دختر بوريس نمتسوف، مانکن ۲۳ ساله اوکراينی که در شب واقعه در کنار او بود تحت بازجويی قرار دارد.

ولاديمير مارکين، سخنگوی کميتۀ تحقيق در مورد پرونده قتل بوريس نمتسوف گفت:
«ما داريم در مورد احتمال ارتباط اين پرونده با مسئله اوکراين تحقيق می کنيم. برکسی پوشيده نيست که در ميان دو حزب رقيب ديدگاه های متناقضی وجود دارد که لزوماً با مواضع رهبرانشان هم یکی نیست. البته از مسائل و فعاليت های کاری و تجاری او هم غافل نيستيم، در اين ميان مشکلات شخصی و دلايل خانوادگی هم می تواند نقش داشته باشد.»

از ديگر فرضيه هايی که کميتۀ تحقيق در مورد علت و انگيزه ترور بوريس نمتسوف مطرح می کند، يهودی بودن او است و اينکه ممکن است اسلام گرايان افراطی عامل ترور او باشند؛ يا اينکه اپوزيسيون برای مخدوش کردن چهره پوتين دست به چنين کاری زده باشد.

ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه می گويد به نظر می رسد افرادی برای ترور نمتسوف اجير شده بوده اند. آقای پوتين انگيزه اين قتل را بيشتر در تحريک افکار عمومی روسيه می داند.

رئيس جمهوری روسيه به خانواده بوريس نمتسوف شخصاً تسليت گفته و قول داده است که عاملان به سزای عمل خود برسند.

برخی تحليگران بوريس نمتسوف را قربانی فضای کنونی حاکم بر روسيه می دانند، جايی که به گفته آنها مخالفان دولت مجرم شناخته می شوند و خشونت بهترين و آسان ترين راه برطرف کردن مشکلات است.

بوريس نمتسوف، سياستمدار فعالی بود که با وجود سن و سال نه چندان زياد، از معاونت نخست وزيری در دوران بوريس يلتسين گرفته تا ۱۵ سال حکومت ولاديمير پوتين فعاليت های چشمگیری در کارنامه خود داشت. او به شدت مخالف مداخله روسيه در امور داخلی اوکراين بود و يک روز پيش از ترور از يکی از راديوهای روسيه از ساکنان مسکو خواسته بود در اعتراض به نقش روسيه در اوکراين و وضعيت اقتصادی روسيه، روز يکشنبه در يک راهپيمايی سراسری شرکت کنند.

همزمان با برگزاری مراسم يادبود بوريس نمتسوف در پايتخت و چند شهر ديگر روسیه، گروهی از شهروندان بريتانيا و فرانسه نيز روز يکشنبه با تجمع در شهرهای پايتخت ياد او را گرامی داشتند.

در لندن، گروهی در اعتراض به ترور بوريس نمتسوف مقابل سفارت روسيه دست به تظاهرات زدند و گروهی با گذاشتن گل و روشن کردن شمع در پياده روی اطراف سفارتخانه روسيه ياد او را گرامی داشتند.

تظاهر کنندگان پلاکاردهايی با خود حمل می کردند که برخی از آنها ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه را متهم به قتل سياستمدار روس می کردند.

در پاريس حدود ۱۰۰ نفر با تجمع در مرکز شهر خواستار انجام تحقيقات بين المللی در مورد قتل بوريس نمتسوف شدند.