یک بمب انداز انتحاری زن در جریان حمله ای در منطقه داغستان در قفقاز شمالی روسیه در روز سه شنبه، یک روحانی برجسته مسلمان و دست کم ۵ تن دیگر را کشت.

وزارت کشور داغستان می گوید زن به عنوان یک زائر وارد خانه سید آتسایف شد، یک جلیقه انتحاری را منفجر کرد، و او و پنج نفر از پیروانش را کشت.

آتسایف، رهبر یک فرقه صوفی، یکی از رهبران روحانی مهم در منطقه تلقی می شد و اغلب از اسلام معتدل در برابر شکل های رادیکالتر دفاع می کرد.

در ناحیه ای دیگر در داغستان، یک مرزبان روس و دست کم ۷ سرباز روز سه شنبه در تیراندازی در یک پاسگاه مرزی کشته شدند.