ده ها هزار رومانیایی در مراسم به خاکسپاری رسمی میخائیل اول، پادشاه آن کشور شرکت کردند.

پرنس چارلز بریتانیایی ، پادشاه سوئد و ملکه آن کشور ، پادشاه پیشین اسپانیا و ملکه پیشین ، و برخی دیگر از اعضای خانواده های های سلطنتی از کشورهای اروپایی در این مراسم حضور یافتند.

میخاییل آخرین پادشاه رومانی بود که هفتاد سال قبل توسط کمونیست ها مجبور به کناره گیری از سلطنت شد.

میخائیل اول دوبار بر رومانی حکومت کرد و در سال ۱۹۴۷ توسط کمونیست ها اخراج شد.

وی روز پنجم دسامبر در ۹۶ سالگی در سویس درگذشت و پیکر وی برای اجرای مراسم و دفن به بخارست رومانی منتقل شده است.