ده مار پیتون در کمتر از دو هفته در ایالت فلوریدا در جنوب شرق آمریکا به دام افتادند.

بزرگترین این مارها بیش از چهار و نیم متر طول و ۶۱ کیلوگرم وزن دارد.

شکار این مارها در چارچوب برنامه محو مار پیتون و از سوی اداره مدیریت آبهای فلوریدا صورت گرفت.

شکارچیان در این عملیات به شکل ساعتی مزد گرفته و برای شکار مارهای طولانی تر از یک متر، ساعتی ۵۰ دلار اضافه دریافت می کنند.

دو شکارچی در عملیات اخیر در روز شنبه بزرگترین مار را در محل تلاقی جنگل و رودخانه گرفتند.

این مارها باید کشته شوند و کشتن شان برای بسیاری از مارگیرها کار آسانی نیست. برنامه کشتن مارهای پیتون در فلوریدا به دلیل ازدیاد جمعیت آنها اجرا می شود.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif