پاپ بندیکت برای دیداری سه روزه از لبنان  روز جمعه وارد بیروت شد.

میشل سلیمان نخست وزیر  و انبوهی از مردم از پاپ استقبال کردند. او گفت  به عنوان  یک زائر صلح، یک دوست  خداوند و دوست انسان ها، به لبنان آمده است. پاپ بار دیگر علیه بنیاد گرایی هشدار داد و آنرا "جعل مذهب"  نامید.

انتظار می رود پاپ  به  عنوان بخشی از کوشش برای پیشبرد آشتی بین مسیحیان و مسلمانان با مقامات لبنان و رهبران جوامع  مسیحی  ملاقات کند.

پاپ پیش از ورود به لبنان، در هواپیما به خبرنگارانی که او را همراهی می کردند گفت  فروش اسلحه به سوریه " گناهی خطیر است."   او همچنین بهار عربی را  "فریاد مثبتی برای آزادی" نامید.