کاتوليکها در مراسم عشاء ربانی پارک ريزال مانيل با به دست گرفتن شمع شرکت میکنند -- ۲۸ دی ۱۳۹۳ (۱۸ ژانويه ۲۰۱۵)
کاتوليکها در مراسم عشاء ربانی پارک ريزال مانيل با به دست گرفتن شمع شرکت میکنند -- ۲۸ دی ۱۳۹۳ (۱۸ ژانويه ۲۰۱۵)

میلیون ها نفر در فیلیپین، در مراسم دعای روز یکشنبه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در مانیل حاضر شدند.

پاپ فرانسیس که آخرین روز از سفر چهار روزه اش به فیلیپین را می گذراند، از مردم این کشور خواست در مقابل ساختارهای اجتماعی که سبب فقر، بی اعتنایی و فساد در کشورشان می شود، بایستند.

فیلیپین بزرگترین جمعیت کاتولیک در کشورهای آسیایی را دارد. سازمان دهندگان مراسم می گویند نزدیک به شش میلیون نفر برغم بارندگی برای شرکت در مراسم روز یکشنبه پاپ فرانسیس در خیابان های مانیل حضور داشتند. 

پاپ فرانسیس در آخرین روز از سفر چهارروزه اش به فیلیپین بر ضرورت توجه به کودکان و جوانان تاکید کرد.

او گفت: «ما باید هر کودکی را به دیده یک هدیه بنگریم و او را گرامی بداریم و از  او  مراقبت و محافظت کنیم. ما باید مواظب جوانانمان باشیم و نگذاریم امیدشان بر باد برود و به زندگی در خیابان محکوم بشوند.»