هند یکی از کشورهای جهان با شاخص بالای بردگی جنسی است
هند یکی از کشورهای جهان با شاخص بالای بردگی جنسی است

بسیاری از کارشناسان با اتکا به قدرت تکنولوژی و نفوذ قانونی، می گویند که ۲۰۱۷ نقطه عطفی در نبرد جهانی علیه قاچاق انسان و بردگی مدرن است.

خبرگزاری رویترز به نقل از شاخص بردگی جهانی ۲۰۱۶ توسط بنیاد مدافع حقوق بشر «واک فری» می گوید که حدود ۴۵ میلیون و هشتصد هزار نفر در سرتاسر جهان در نوعی از بردگی به سر می برند.

شماری از کارشناسان تکنولوژی، زیر ذره بین قرار گرفتن عملکرد شرکت های تجاری و محموله های نقل و انتقال شونده، وضع قوانین جدید و امضا شدن قوانین ضدقاچاق انسان در کشورها، آموزش و آگاهی رسانی و ایجاد حساسیت، جمع آوری جامع اطلاعات و خلق برنامه های ضدقاچاق انسان را مهمترین ابزار مبارزه با بردگی در سال پیش روی جهان توصیف کرده اند.

در عین حال فشار و اطلاع رسانی در جهان امروز در حال رشد است، تجارت های بزرگ در حال گرفتن نقش رهبری هستند، قوانین جدید وضع و تثبیت می شوند و تکنولوژی های بالقوه تاثیرگذار در دسترس است.

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif