بخشی از خسارات ابرتوفان در شهر تاگیگارائو
بخشی از خسارات ابرتوفان در شهر تاگیگارائو

توفان گرمسیری موسوم به «منگهوت» روز شنبه ساحل شمال شرقی کشور فیلیپین را درهم کوبید و دست کم ۱۴ کشته بر جای گذاشت.

رسانه های محلی گزارش دادند روز شنبه این ابرتوفان از جزیره لوزون عبور کرد و باعث بارش باران بسیار سنگین شد.

ابرتوفان منگهوت به سمت دریای چین حرکت می کند و به نظر می رسد هنگ کنگ، ماکائو و تایوان تحت تاثیر آن قرار بگیرند.

انتظار میرود توفان منگهوت در یک شعاع ۹۰۰ کیلومتری به زیرساختها و مزارع شدیداً صدمه بزند.

دولت فیلیپین روز پنجشنبۀ پیش کار تخلیۀ هزاران نفر را آغاز کرد ولی بیش از ۵میلیون نفر در جزیره لوزون، مرکز کشاورزی کشور برای برنج و ذرّت، در معرض خطر ناشی از توفان هستند.

حمل و نقل دریایی و هوایی در فیلیپین محدود شده است.

توفان منگهوت پانزدهمین توفان امسال در فیلیپین است؛ کشوری که سالانه بطور میانگین ۲۰ توفان را تجربه می کند.