APTOPIX Philippines Ferry Collision
APTOPIX Philippines Ferry Collision

هوای توفانی غواصان در فیلیپین مرکزی را ناچار ساخت جستجو برای حدود ١٧٠ نفری را که در پی برخورد یک قایق مسافری با یک کشتی باری و غرق آن مفقود هستند، متوقف کنند. حادثه شامگاه جمعه درنزدیکی ساحل استان سبو روی داد.

مرگ دست کم ٣١ مسافر تایید شده است. مقامات می گویند شمار نامعینی از ١٧٣ نفری که مفقود اعلام شده اند در داخل قایق در عمق بیش از سی متری غرق شدند.

وزیر ترابری فیلیپین گفت جستجو بامداد یکشنبه از سر گرفته خواهد شد، و رئیس جمهوری دستور داده است درباره علت برخورد قایق به کشتی باری تحقیق شود.

سخنگوی گارد ساحلی فیلیپین می گوید افراد گارد همراه با ماهیگیران و مردم در قایق های کوچک دیگر قادر شدند در تاریکی شب بیش از ٦٠٠ نفر را زنده از آب بیرون بکشند.

قایق هنگام برخورد به کشتی باری ١١ هزار تنی در نزدیکی شهر سبو بیش از ٨٧٠ مسافر و خدمه داشت و نیم ساعت پس از آن که ناخدا به مسافران و سرنشینان گفت آنرا رها کنند به زیرآب فرو رفت. بسیاری با پوشیدن جلیقه های نجات به دریا پریدند.

به طور میانگین، هرسال صدها نفر در تصادفات قایقی درفیلیپین کشته می شوند- مجمع الجزایری از ٧١٠٠ جزیره با سابقه بسیار بد در ایمنی دریایی. وخیم ترین فاجعه دریایی زمان صلح درسال ١٩٨٧ در فیلیپین روی داد، زمانی که ٤٣٧٥ مسافر و خدمه قایق دوناپاز در پی تصادف آن با یک کشتی باری در دریای سیبویان جانسپردند. فقط ٢٦ تن جان بدربردند.