این عکس که روز جمعه گرفته شد، بخشی از شدت سیل را نشان می دهد.
این عکس که روز جمعه گرفته شد، بخشی از شدت سیل را نشان می دهد.

با شدت یافتن توفان استوایی در جنوب فیلیپین، مقام های دولت می گویند تعداد کشته ها به بیش از ۱۸۰ نفر رسیده است.

بی بی سی گزارش داد توفان «تمبین» علاوه بر دهها کشته، تعداد زیادی مفقودی برجای گذاشته است. 

این توفان که بادهایی به سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت همراه بوده، باعث بروز سیل و رانش زمین در دومین جزیره بزرگ فیلیپین شد.

دو شهر «پیاگاپو» و «توبود» بیشترین آسیب را دیده اند. 

هرچند توفان‌های از این دست بارها در فیلیپین رخ داده است، جزیره میندانائو معمولا هدف آنها قرار نگرفته بود. در روستاهایی که در مسیر توفان تمبین بوده‌اند، آب رودخانه‌ها بالا آمده و خانه‌های روستائیان را برده است.

دو شهر پیاگاپو و توبود شدید‌ترین آسیب‌ را دیده و بسیاری از خانه‌ها به دلیل برخورد تخته‌سنگ‌ها تخریب شده‌اند.