رهبر جماعت الدعوه خواستار برخورد تند پاکستان با آمريکا و هند شد
رهبر جماعت الدعوه خواستار برخورد تند پاکستان با آمريکا و هند شد

رهبر يک گروه بنيادگرای پاکستانی خواهان برخورد سرسختانه و تند کشورش با آمريکا و هند شد.

حافظ محمد سعيد، رهبر جماعت الدعوه پاکستان، می گويد: اگر پاکستان سرسختانه از ديدگاه های اسلامی که بنيان اين کشورند دفاع کند، و اگر مردم پاکستان اصول اسلامی را آموخته و متحد شوند، آنگاه اين کشور می تواند پيام تندی به هندوستان و آمريکا بدهد.

رهبر جماعت الدعوه پاکستان می افزايد: دولت آمريکا، پاکستان را بعنوان يک هدف آسان مورد حمله قرار می دهد، در حالی که پاکستان يک کشور قوی است و اين حملات نمی تواند تاثيری بر آن نهد.

گروه جماعت الدعوه، متحد لشگر طيبه در فهرست گروه های تروريستی آمريکا، هند و سازمان ملل متحد قرار دارد. هند می گويد ۱٠ تن از اعضای اين گروه در حملات تروريستی به هتل های بمبئی در سه سال پيش از اين، شرکت داشته اند.