این تصویر را دولت پاکستان از آزمایش موشک شاهین سه منتشر کرده است. پاکستان می گوید برد موشک ۲۷۵۰ کیلومتر است.
این تصویر را دولت پاکستان از آزمایش موشک شاهین سه منتشر کرده است. پاکستان می گوید برد موشک ۲۷۵۰ کیلومتر است.

پاکستان روز جمعه یک موشکی که قابلیت حمل سلاح هسته ای دارد، آزمایش کرد. اقدام پاکستان تنها دو روز پس از  میزبانی یک کنفرانس منطقه ای صلح با حضور هند صورت گرفت.

ارتش پاکستان گفت موشک زمین به زمین بالیستیک "شاهین ۳" بردی برابر با ۲۷۵۰ کیلومتر دارد و همچنین قابلیت دارد کلاهک هسته ای و هم کلاهک متعارف جنگی حمل کند.

بنا بر اعلام ارتش پاکستان، هدف از انجام این آزمایش "سنجش اعتبار پارامترهای مختلف فنی و طراحی سیستم تسلیحاتی بود."

ارتش پاکستان محل آغاز آزمایش موشکی را اعلام نکرد، اما نقطه اثر آن در دریای عرب در جنوب پاکستان و غرب هند بود.

ژنرال جمیل رئیس "بخش برنامه های استراتژیک" ارتش پاکستان گفت، این کشور خواهان همزیستی مسالمت آمیز در منطقه است و بازداری اتمی، ثبات استراتژیک در منطقه جنوب آسیا را بیشتر می کند.

پاکستان و هند، که هر دو سابقه آزمایش های تسلیحات هسته ای دارند، معمولا یکدیگر را قبل از آزمایش مطلع می کنند.

پاکستان و هند سه بار با هم جنگیده اند و دو بار آن بر سر منطقه کشمیر بود که بین دو کشور تقسیم شده است و هنوز منبع تنش بین دو کشور است.

پاکستان همچنین با گروه های اسلامگرا درگیر است که به نیروهای دولتی و اقلیت شیعه این کشور حمله کرده اند.