انفجار بمب در مرکز استان پنجاب پاکستان سبب مرگ دستکم هفت نفر  شد.

انفجار که روز چهارشنبه در دفتر کار امجد خوُسا، عضو حزب مسلم لیگ پاکستان در تانسا رخ داد، شماری هم زخمی بجا گذاشت.

پلیس می گوید تحقیقات درباره انفجار که گمان می رود یک اقدام انتحاری باشد آغاز شده است.

هرچند طالبان پاکستان در سال های اخیر شماری از سیاستمداران آن کشور را هدف قرار داده است، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار امروز در مرکز پاکستان را برعهده نگرفته است.