ژنرال بریدلاو، فرمانده نیروهای ناتو
ژنرال بریدلاو، فرمانده نیروهای ناتو

فرمانده نیروهای ناتو می گوید پیکارجویان خارجی، جنایتکاران و افراطی ها با پنهان شدن در میان سیل پناهجویان وارد اروپا می شوند و این جریان هر روز اتفاق می افتد.

ژنرال بریدلاو ، عضو نیروی هوایی آمریکا در گزارش روز سه شنبه به کمیته نیروهای مسلح سنا گفت داعش یک غده سرطانی رو به رشد است و با بهره گیری از سیل پناهجویان، افراد خود را از این راه آسان و بدون مقاومت به اروپا می فرستد و امنیت اروپا و آمریکا را مورد تهدید قرار می دهد.

ژنرال بریدلاو به خبرنگاران گفت روسیه از داعش به مراتب خطرناک تر است و آمریکا برای مقابله با تهدید روسیه باید بر حضور نظامی خود در اروپا بیفزاید.