حکم اعدام محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر تایید شد. این حکم ماه پیش برای مرسی و صد نفر دیگر برای حمله به زندان و آزادی زندانیان در سال ۲۰۱۱ صادر شد. 

همین دادگاه در پروندهای جداگانه روز سه شنبه محمد مرسی را به جرم جاسوسی برای گروه های خارجی از جمله  حزب الله و حماس، به حبس ابد محکوم کرد. 

از سال ۲۰۱۳ که عبدالفتاح السیسی در پی سرنگونی حکومت محمد مرسی رئیس جمهوری مصر شده است، دولت مصر اتهام های متعددی را علیه محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین مطرح کرده است. 

دادگاه روز سه شنبه همچنین برای محمد بدعی رهبر اخوان المسلمین حکم اعدام و برای دیگر رهبران این گروه حبس ابد صادر کرده است. 
این حکم قابل تجدید نظر است. 

پیشتر صدور حکم اعدام برای محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین با انتقاد نهادهای بین المللی رو به رو شده بود.