تظاهرات هزاران زردپوش در مالزی وارد دومین روز شد. معترضان خواستار استعفای نجیب رزاق نخست وزیر هستند که به فساد مالی متهم شده است.

آقای رزاق که هرگونه اتهامی را کرده است، معاون، چند وزیر و دادستان کل را به علت رسیدگی به این اتهام از کار برکنار کرده است.

انتشار گزارشی دایر بر انتقال حدود ۷۰۰ میلیون دلار آمریکا از صندوق دولتی سرمایه گذاری مالزی به حساب شخصی نجیب رزاق، نخست وزیر، به موجی از اعتراض های گسترده در کوالالامپور و چند شهر بزرگ دیگر دامن زده است.

آقای رزاق هرگونه اتهامی را رد می کند و می گوید این مبلغ هدیه ای از خاورمیانه بود که برای مصارف شخصی اش در نظر گرفته نشده بود.

حضور نخست وزیر قبلی، ماهاتیر محمد ۹۰ ساله، در جمع معترضان ضد دولتی بسیاری را به آینده رهبری جنبش مردمی امیدوار کرد.

او به رسانه ها گفت تنها راه برای بازگشت مالزی به نظام قبلی استعفای نجیب رزاق است. با این حال تحلیل گران می گویند تجمعات اعتراضی احتمالاً به جنبشی مردمی که رزاق را مجبور به استعفا کند تبدیل نخواهد شد زیرا که فاقد رهبری قدرتمند متمرکزی است.