نخست وزیر لیبی، علی زیدان- آرشیو
نخست وزیر لیبی، علی زیدان- آرشیو

علی زیدان، نخست وزیر لیبی توسط افراد مسلح گروگان گرفته و به محل نامعلومی برده شده بود آزاد شد.
هنوز اطلاعات دقیق درباره چگونگی آزادی وی منتشر نشده است.
آقای زیدان ساعتی پس از آزادی در جلسه هیات دولت حاضر شد و تلویزیون لیبی وی را در دفتر کابینه نشان داد.

انتظار می رود وی طی نطقی خطاب به مردم لیبی توضیح دهد که اتفاق افتاده بود.

روز پنجشنبه دولت لیبی با صدور بیانیه ای که در سایت رسمی دولت منتشر شد، اعلام کرده بود مهاجمان رئیس دولت موقت را از هتل محل اقامتش ربوده و به محل نامعلومی برده اند.
بر اساس گزارش ها شاهدان می گویند افراد مسلح، بامداد روز پنجشنبه نخست وزیر لیبی را از هتل کورنثیا، محل اقامت وی در طرابلس ربودند و او را داخل کاروان خودروهایی که بیرون هتل منتظر بود، بردند.

ابو انس اللیبی
در شرق لیبی شبه نظامیان منطقه از دولت مرکزی می خواهند خودمختاری بیشتری به آنها بدهد.


العربیه تصاویری را پخش کرد که به گفته این شبکه علی زیدان را در حالی که چندین مرد در لباس غیرنظامی او را محاصره کرده بودند، نشان می داد.