عکس آرشیوی از مردم و نیروهای امنیتی کویت پس از وقوع یک انفجار مرگبار در مسجد امام صادق در شهر کویت - ۵ تیر ۱۳۹۴
عکس آرشیوی از مردم و نیروهای امنیتی کویت پس از وقوع یک انفجار مرگبار در مسجد امام صادق در شهر کویت - ۵ تیر ۱۳۹۴

دادگاهی در کویت ۷ مرد را در ارتباط با بمبگذاری مسجد شیعیان به اعدام محکوم کرد.

برای ۵ تن از محکومین، از جمله دو برادر شهروند عربستان سعودی، حکم غیابی صادر شده است. 

در این حمله که ۲۶ کشته و ۲۲۷ زخمی در برداشت، ۲۲ مرد و ۷ زن بازداشت و محاکمه شده اند. ۸ متهم به ۲ تا ۱۵ سال حبس محکوم شدند و ۱۴ نفر نیز تبرئه شدند.

 یک گروه پیکارجو خود را وابسته به داعش می داند مسؤلیت بمبگذاری را برعهده گرفته است. 

متهمان شامل چند کویتی، ۵ سعودی، ۳ پاکستانی و ۱۳ عرب هستند که کشورهایشان مشخص نیست.