Israel's Economy Minister Eli Cohen poses for a picture at his office in the Knesset, the Israeli parliament, in Jerusalem…
الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائيل

الی کوهن، وزیر اطلاعات اسرائيل، می‌گوید این کشور برای هر سناریویی در ارتباط با ایران، آمادگی دارد.

به نوشته جروزالم پست در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد، آقای کوهن به «مگزین» گفت: «ما می‌دانیم که هر کجای ایران چه اتفاقاتی روی می‌دهد.»

به نوشته نشریه جروزالم پست، آقای کوهن گفت: «هر کس که بخواهد موجودیت اسرائيل را تهدید کند هیچ کجا مصونیت نخواهد داشت.» وی افزود: «من به ایران می‌گویم: عزم اسرائيل را امتحان نکنید.»

الی کوهن همچنین با تاکید بر این که اسرائیل مانع دست‌یابی تهران و یا متحدانش به سلاح هسته‌ای می‌شود، گفت: «ما آن را متوقف خواهیم کرد.»