A man stands still as a two-minute siren marking the annual Israeli Holocaust Remembrance Day is heard in Ashkelon
یادبود قربانیان هولوکاست - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰

در اسرائيل، برای گرامیداشت یاد ۶ میلیون یهودی کشته شده به دست نازی ها در هولوکاست، روز پنجشنبه ۱۹ فروردین، یک آژیر برای متوقف کردن ترافیک به صدا در آمد. با به صدا در آمدن آژیر در سراسر کشور، ترافیک متوقف شد و رانندگان از خودروی هایشان پیاده شدند و برای دو دقیقه یاد قربانیان هولوکاست را گرامی داشتند.

در پارلمان اسرائيل نیز قانونگذاران به یاد قربانیان شمع روشن کردند و اسامی بستگانی را که در هولوکاست جان باختند، قرائت کردند.

به نوشته رویترز، در بحرین نیز که سال گذشته روابط دیپلماتیک با اسرائيل برقرار کرد، «انجمن جامعه یهودیان خلیج» مراسم یادبود اینترنتی برای قربانیان هولوکاست برنامه ریزی کرد.

رویترز می نویسد اسرائيل در حالی یاد قربانیان هولوکاست را گرامی داشت که اجرای سریع کارزار واکسیناسیون علیه شیوع ویروس کوید-۱۹ جان بسیاری از نجات یافتگان از هولوکاست را حفظ کرده است.