سازمان عفو بین الملل می گوید پیکارجویان گروه موسوم به «دولت اسلامی» در مورد زنان ایزدی که در شمال عراق گرفته می شوند، از «تجاوز جنسی به عنوان سلاح استفاده می کنند.»

به گفته این سازمان، این اقدام گروه دولت اسلامی (داعش)، جنایت علیه بشریت است.

سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن با ۴۲ زن و دختر که توانستند از دست داعش فرار کنند، مصاحبه شده است.

در این گزارش به شکنجه های روانی، از جمله تجاوز و دیگر خشونت های جنسی داعش  اشاره شده است.

زنان مصاحبه شونده گفته اند این شکنجه ها به احتمال زیاد باعث شده که برخی از دختران و زنان اسیر شده، از جمله یک دختر ۱۹ ساله، با هدف خاتمه دادن به زندگی خود، اقدام به حمله انتحاری کنند.