عکس از آرشیو

شورشیان سوری می گویند آمریکا و متحدانش تسلیحات بیشتری را برای پیشروی بیشتر آنان به سمت جنوب شرق و علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در اختیارشان گذاشته اند.

به نوشته خبرگزاری رویترز، ایران تلاش می کند تا «هلال شیعه» از تهران تا بیروت و از طریق عراق، سوریه و لینان را تثبیت کند و در این مناطق کشورهای عرب سنی عمدتا در مقاب ایران قدرت خود را از دست داده اند.

همزمان با جنگ شانه به شانه آمریکا و نیروهای دولتی عراقی تحت حمایت ایران و شبه نظامیان شیعه علیه داعش در عراق، واشنگتن در سوریه با دولت تحت حمایت ایران بشار اسد می جنگد و می خواهد جلوی گسترش نفوذ ایران را بگیرد.

رویترز به نقل از یک فرمانده ارشد گروهی تحت حمایت پنتاگون می گوید در ماه جاری و از وقتی که نیروهای حامی دمشق به آنجا اعزام شدند، جریان متداوم تسلیحات به آنها رسیده است.