India Kashmir Protest
India Kashmir Protest

یک روحانی سرشناس مسلمان در کشمیر هند از آمریکاییان خواسته است منطقه هیمالیا را ترک کنند. او هشدار داد که تنش های فزاینده بر سر یک فیلم ضد اسلامی ممکن است آنها را به خطر بیاندازد.

روز جمعه، بشیرالدین احمد گفت آمریکاییان به خاطر سلامت و ایمنی خود باید بی درنگ از کشمیر خارج شوند. او گفت فیلم، احساسات مسلمانان را  جریحه دار کرده است  و ممکن است ناآرامی هایی را در دره کشمیر، که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند، موجب شود.