تصویر کامپیوتری از کانال ۵ تلویزیون فرانسه
تصویر کامپیوتری از کانال ۵ تلویزیون فرانسه

یک کانال تلویزیونی فرانسه که روز چهارشنبه از سوی عوامل وابسته به گروه «دولت اسلامی» (داعش) هک شده بود اعلام کرد همه چیز به حالت عادی برگشته و این کانال کار خود را از سر گرفته است.

ایو بیگوت، رئیس کانال ۵ تلویزیون فرانسه روز پنجشنبه گفت برنامه ریزی تلویزیون ظرف چند ساعت به حال عادی بازگشت اما فعالیت های اینترنتی شبکه به حال تعلیق باقی مانده است.

بیگوت گفت: «حمله سایبری که به ما شد خیلی قوی بود؛ چون سیستم امنیت شبکه ما خیلی قوی است و همین اواخر کارشناسان ما آن را بازرسی کردند، و به ما گفتند سیستم از هرجهت امن و مطمئن است؛ بنا بر این کسانی که به ما حمله سایبری کرده اند باید آدم های خیلی بامعلومات و متخصصی باشند که بتوانند به سیستم قوی ما حمله کنند.»

هکرها با ارسال تصویر مردان نقابدار به شبکه ۵ تلویزیون فرانسه حمله کردند، و از این طریق به سربازان فرانسوی هشدار دادند به عملیات نظامی علیه داعش ملحق نشوند.

دولت فرانسه در حمله های هوایی به داعش به آمریکا کمک می کند.