گزارشگران بدون مرز ،گروهی که رسانه های جهانی را زیر نظر دارد، می گوید برغم ظهور پدیده به اصطلاح «بهار عربی» که منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه را در برگرفت، آزادی مطبوعات، بهبود چندانی نداشته است.

گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود تحت عنوان « شاخص آزادی مطبوعات جهان»  که روز چهارشنبه منتشر شد، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در این زمینه همچنان «بدترین» در میان سایر کشورهای جهان قلمداد کرده است.

این گزارش می گوید آزادی مطبوعات، در تونس و مصر، جاییکه تظاهرات و اعتراضات خیابانی منجر به تغییر نظام سیاسی در آن کشورها شد،همچنان اسفناک باقی مانده است.

این گزارش در مورد سوریه  نیز می گوید شهروندان سوری و حتی غیر شهروندان، قربانی یک « جنگ اطلاعاتی» شده اند، جنگی که توسط رژیم بشار اسد و گروههای مخالف که هیچیک تحمل صدای مخالف را ندارند به راه افتاده است.

در همین گزارش آمده است سوریه مرگبار ترین کشور برای روزنامه نگاران در سال ۲۰۱۲ بوده است.