ژان لوک ملنشون
ژان لوک ملنشون

نتیجه یک نظرسنجی در فرانسه حاکی است که اکثر حامیان ژان لوک ملنشون کاندیدای چپگرا و سوسیالیست انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم رای گیری در روز یکشنبه هفتم مه، یا رای سفید می دهند و یا شرکت نمی کنند.

آقای ملنشون رهبر جنبش «فرانسه تسلیم ناپذیر» است.

روزنامه گاردین چاپ انگلیس می گوید برای گرفتن نتیجه فوق از حدود ۴۵۰ هزار نفر از حامیان آقای ملنشون پرسیده شد که در دور دوم انتخابات رای سفید می دهند، شرکت نمی کنند و یا رای خود را به امانوئل مکرون می دهند؟

در این نظرسنجی رای به مرین لوپن کاندیدای محافظه کار جزو جواب های درنظر گرفته شده نبود.

نتیجه نظرسنجی عصر سه شنبه منتشر شد و نشان داد از میان بیش از ۲۴۳ هزار تن از حامیان ملنشون که پاسخ دادند، بیش از ۳۱ درصد گفتند رای سفید در صندوق می اندازند، حدود ۳۵ درصد گفتند از مکرون حمایت می کنند، و ۲۹ درصد گفتند که ترجیح می دهند اصلا رای ندهند. نتیجه کلی این است که در مجموع ۶۵ درصد از حامیان ملنشون به سود مکرون در صندوق های رای تمام نخواهد شد.

ملنشون در دور اول انتخابات فرانسه ۱۹ و نیم درصد از آرا را – حدود هفت میلیون رای- کسب کرد.  حامیان ملنشون این انتقاد را به او وارد می کنند که به آنان توصیه نمی کند رای خود را به چه کسی بدهند.

ژان لوک ملنشون و گروهش قویا تاکید می کنند که حتی یک رای از حامیان او نباید نصیب خانم لوپن شود.

 

http://gdb.voanews.com/504DC5E1-F75B-4FFC-B4D1-9C2ABE3A6DD5.gif