مرد مهاجر اهل مالی بعد از اینکه یک کودک آویزان از طبقه چهارم آپارتمانی را نجات داد با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد و به زودی شهروند فرانسه می شود.
مرد مهاجر اهل مالی بعد از اینکه یک کودک آویزان از طبقه چهارم آپارتمانی را نجات داد با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد و به زودی شهروند فرانسه می شود.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، به یک مهاجر غیرقانونی اهل مالی که یک کودک را از خطر مرگ نجات داد، پیشنهاد شهروندی فرانسه را داد. این کودک از بالکنی در طبقه چهارم یک ساختمان در پاریس آویزان بود.

آقای ماکرون گفت فرانسه ابتدا کار اقامت قانونی او را درست می کند.

«ممدو گاسامه» مهاجر اهل کشور آفریقایی مالی روز یکشنبه توانست با دست خالی تا طبقه چهارم آپارتمانی در پاریس بالا برود و کودکی را که از بالکن آپارتمان آویزان شده بود، نجات دهد.

او در رسانه ها لقب «مرد عنکبوتی» گرفت و ویدیویی که از اقدام او در اینترنت منتشر شد، بینندگان زیادی داشته است.

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، از او دعوت کرد که روز دوشنبه به کاخ الیزه برود.

آقای ماکرون اقدام گاسامه را استثنایی خواند و گفت: «ما واضح است که کار مدارک تو را درست می کنیم و اگر بخواهی، روند اعطای تابعیت به تو را آغاز می کنیم تا بتوانی شهروند فرانسه بشوی.»

او در پاسخ به سوالات امانوئل ماکرون گفت حدود ساعت شش عصر بود که حادثه رخ داد: «من کودکی را دیدم که از طبقه چهارم آویزان است و هر لحظه امکان دارد که بیافتد. یک لحظه هم فکر نکردم و دویدم به طرف ساختمان و شروع کردم به بالا رفتن. بالاخره نجاتش دادم.»

آقای ماکرون همچنین به او نشان شجاعت اعطا کرد.

شهردار فرانسه نیز گفت اگر گاسامه، ۲۲ ساله، بخواهد، می تواند در آتش نشانی پاریس استخدام شود. 

او گفت پاریس از تلاش گاسامه برای اقامت در فرانسه حمایت کند.

گاسامه چند ماه پیش از مالی وارد فرانسه شد و گفته است آرزو دارد در این کشور بماند.