مقامات فتح و حماس حدود سه ماه پیش توافق کردند اختلافات خود را حل و فصل کنند اما بعد از آن یکدیگر را به نقض توافق محکوم کردند.

نمایندگان دو گروه رقیب فلسطینی حماس و فتح برای آشتی و تسکیل یک دولت واحد روز پنجشنبه در  قاهره به یک توافق اولیه دست یافتند.

توافق امروز حاصل دو روز گفت‌وگو با میانجیگری مصر بود که به ده سال اختلاف بر سر اداره امور  نوار غزه بین دو گروه پایان می‌دهد.

به گفته عظام الاحمد نماینده جنبش فتح «این توافق کامل حاصل شده که دولت قانونی فلسطینی‌ها اختیارات خود را باز یابد و به وظایف معمول و شناخته شده در قانون عمل کند.»

او گفت، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از مذاکره کنندگان خواسته بود مذاکرات را ترک نکنند مگر آن که برای استقرار یک دولت واحد قانونی به توافق رسیده باشند.