روشنفکران نسبت به آینده آزادی بیان و فعالیت های دیگر در مصر ابراز نگرانی کرده اند.
روشنفکران نسبت به آینده آزادی بیان و فعالیت های دیگر در مصر ابراز نگرانی کرده اند.

دادگاهی در قاهره روز شنبه یک وبلاگ نویس را به اتهام "نشر اکاذیب" به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم کرد. او گفته بود ۴۵ درصد زنان مصری آماده هستند به کارهای غیر اخلاقی دست بزنند و شوهرانشان را فریب دهند.

به گزارش آسوشیتد پرس، دادگاه گفت اظهارات "تیمورا لسبکی" در یک برنامه تلویزیونی در ماه دسامبر به آرامش و مصالح عمومی صدمه خواهد زد.

او که هنوز می تواند از حکم فرجام بخواهد، با واکنش تند مجریان دیگر برنامه های تلویزیونی و گروه های مدنی روبرو شد که به دادستان ها شکایت کردند و تیمور را به اهانت به زنان مصر متهم ساختند.

دادستان ها که حق دارند به چنین شکایت هایی رسیدگی کنند السبکی را متهم کردند و او را به دادگاه کشاندند.

یک وکیل برجسته گفت "ما می توانیم از اظهارات تیمور اتتقاد کنیم یا آن را رد کنیم، اما او جرمی مرتکب نشده است."

زیر رهبری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری، مقامات امنیتی به سرکوب اسلامگرایان پرداختند، سپس بسراغ فعالان چپگرا و سرانجام ناراضیان رفتند. اما اخیرا بسیاری از فعالان می گویند آزار و تهدید حتی به کسانی که هیچ ارتباطی به سیاست و فعالیت های سیاسی ندارند کشیده شده است.

در گزارش آسو شیتدپرس گفته می شود هنرمندان، نویسندگان، و روشنفکران در پی محکومیت احمد ناجی مولف به دوسال زندان، نسبت به آینده آزادی بیان و فعالیت های دیگر در مصر ابراز نگرانی کرده اند. او متهم بود با انتشار بخش هایی از کتابش در یک مجله ادبی مصری ، "عفت عمومی" را جریحه دار کرده است.