ایستگاه فضایی از کار افتاده چین، پس از ورود به جو زمین منهدم شد و قطعات آن در اقیانوس آرام جنوبی سقوط کرد.

بر اساس بررسی های مرکز کنترل پرواز سازمان هوا فضای پکن و مقامات ذیربط، تیانگانگ-۱ حدودساعت ۸ و ۱۵ دقیقه صبح دوشنبه ۱۳ فروردین بر فراز میانه اقیانوس آرام جنوبی وارد جو زمین شد و اکثر قطعات آن در روند ورود به جو سوخت.

پس از ورود به جو، سوختن ایستگاه تقریباً دو ساعت طول کشید. تیانگانگ-۱ که به معنی کاخ بهشتی است، بزرگترین شی ساخت انسان است که در دهه گذشته وارد جو زمین شده است.

چین این ایستگاه فضایی را که به عنوان یک آزمایشگاه فعالیت می‌کرد، ۷ سال پیش در مدار زمین قرار داد و دو سال پیش، پس از آنکه برآورد شد عمر آن تمام شده، بهره برداری از آن به پایان رسید.