کارگران در حال شستن پنجره های يک آسمانخراش هستند. کاهش صادرات چین در ماه مارس موضوع گزارش غیر منتظره ای بود که زنگ خطر افزایش بيکاری را بصدا درآورد،  درحالی که پکن تلاش می کند در اقتصاد انقباضی تعمیرات اساسی بوجود آورد.  ۲۱ فروردين (۱۰ آوریل ۲۰۱۴)
کارگران در حال شستن پنجره های يک آسمانخراش هستند. کاهش صادرات چین در ماه مارس موضوع گزارش غیر منتظره ای بود که زنگ خطر افزایش بيکاری را بصدا درآورد، درحالی که پکن تلاش می کند در اقتصاد انقباضی تعمیرات اساسی بوجود آورد. ۲۱ فروردين (۱۰ آوریل ۲۰۱۴)

اقتصاد چین در سه ماه اول سال جاری میلادی ۷.۴ درصد رشد کرد که کندترین نرخ رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان در ۱۸ ماه گذشته است.

این نرخ رشد فراتر از انتظار اقتصاددانان بود، اما همچنان از نرخ رشد ۷.۷ درصدی سه ماه پایانی ۲۰۱۳ کمتر بود.

پکن برای سال ۲۰۱۴ رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی را هدف قرار داده است.

چین سعی می کند اقتصاد خود را به سمت یک اقتصاد پایدارتر برپایه مصرف داخلی پیش ببرد.

به نظر می رسد رهبران چین سرعت کندتر رشد اقتصادی فعلی را تحمل می کنند و هرگونه محرک اقتصادی عمده را رد کرده اند.

اوایل ماه جاری میلای چین از یک بسته محرک های محدود اقتصادی برای پروژه های ریلی و خانه های کم هزینه پرده برداشت.

اقتصاد چین سعی می کند از یک کندی رشد خلاصی یابد. اقتصاد چین سه دهه رشد بسیار بالایی داشت.