مهمترین شریک تجاری کره شمالی، چین است.
مهمترین شریک تجاری کره شمالی، چین است.

بزرگترین بانک چین در اقدامی کم سابقه به منظور کنترل جریان پول در کشور یاغی در همسایگی گشایش حساب های جدید بانکی توسط کره شمالی را ممنوع کرده است.

فاینشنال تایمز در گزارشی نوشت: بعضی نهادهای مالی عمده چین حتی پا را فراتر گذاشته و به فاینشنال تایمز گفته اند که حساب های موجود متعلق به کره شمالی را پاکسازی کرده و سپردن پول به این حساب ها را قدغن کرده اند.

تحرک جدید چین به این تئوری وزن بیشتری می دهد که از زمان آخرین آزمایش هسته ای پیونگ یانگ تندروها در پکن دست بالا را گرفته و خواهان تشدید تحریم ها علیه رژیم کیم جونگ اون شده اند.

این اقدام فراتر از آن چیزی است که به لحاظ بین المللی مورد موافقت قرار گرفته بود. تحریم های شورای امنیت که ماه پیش تصویب شد شامل ممنوعیت کلی بر روی حساب های بانکی کره شمالی نمی شود.

شعب این بانک ها در شهرهای مرز شرقی چین که تجارت با کره شمالی در آن جا تمرکز دارد می گویند به آن ها دستور داده شده افتتاح حساب های جدید برای افراد و شرکت های کره شمالی را متوقف کنند.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.