شهر قطیف در شرق عربستان و مجاور خلیج فارس قرار دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون العربیه از کشته شدن دستکم دو نفر در انفجار یک اتومبیل در شهر قطیف در روز  پنجشنبه خبر داد.

قطیف در شرق عربستان عمدتا شیعه نشین است.

گزارش های اولیه می گوید قربانیان «فراری» بودند. این نامی است که نهادهای امنیتی عربستان سعودی بر افراد تحت تعقیب این کشور می نهد.

تلویزیون العربیه پیشتر ضمن اعلام خبر این که بمب کار گذاشته شده درون اتومبیل موجب انفجار شد تصاویری از دود سیاه رنگ در آسمان را نیز منتشر ساخت.