یک بخش کوتاه از دیوار برلین باقیمانده که گاهی برخی مثل این گروه از هنرمندان در حاشیه جشنواره فیلم برلین در کنار آن عکس می گیرند.
یک بخش کوتاه از دیوار برلین باقیمانده که گاهی برخی مثل این گروه از هنرمندان در حاشیه جشنواره فیلم برلین در کنار آن عکس می گیرند.

نزدیک دو دهه بعد از تخریب دیوار برلین که نماد مرز بین غرب و شرق بود، یک بخش از این دیوار کشف شده که از سوی مقام های شهر برلین به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد.

این بخش که به تازگی کشف شده، بخشی از دیوار برلین بوده و با دیوار آجری قدیمی در محله «پانکو» برلین بناشده بود.

روز دوشنبه وزیر فرهنگ دولت محلی برلین در حالی این بخش دیوار کشف شده را حفاظت شده اعلام کرد که این روز مصادف با روزی بود که دیوار برلین رسما ساخته شد. دیوار برلین به مدت ۲۸ سال و دو ماه و ۲۶ روز شهر برلین را به دو پاره تقسیم کرد تا در سال ۱۹۸۹ فرو ریخت.

یک تاریخدان ماه گذشته گفت که بخشی ۸۰ متری از دیوار را یافته و نگران از موقعیت و وضعیت آن، به مقامات خبر داد.

دیوار آجری قدیمی در محله «پانکو» بخشی از استحکامات اولیه و اصلی بخش کمونیست مشهور به برلین شرقی –از زمانی بود که دیوار در ۱۹۶۱ برلین شرقی را محاصره کرد. دیوار به زودی گسترش یافت و سیم خارداری بر فراز آن نصب شد، که از فرار مردم برلین شرقی به غرب چلوگیری کند.

باقی مانده دیوار به گفته دولت محلی نشان می دهد که چگونه سازه ها با شتاب برای تقسیم شهر سرهم شد و حصار آن به تدریج تا زمانی که در سال ۱۹۸۹ برچیده شود، پیچیده تر شد.

با آغاز سال ۱۹۹۰ ، کل دیوار ویران شد و فقط تکه هائی از آن باقی ماند. تکه تازه کشف شده بخشی از دیوار اصلی است که در سال ۱۹۸۸ به محله «رنیکندورف » در برلین غربی منتقل شد. این یکی از تغییرات جزئی در مرز در سال های جنگ سرد بود. به نظر می رسد این یکی از دلایلی بوده که این بخش از دیوار از نظرها دورافتاده بود.

طول دیوار برلین ۱۵۵ کیلومتر و ارتفاع آن دو متر بود و نزدیک دو دهه پس از شکست حزب نازی آلمان در جنگ جهانی دوم ساخته شد. اداره شهر برلین از زمان جنگ در دست نیروهای روسیه و آمریکا بود و اختلافات ناشی از دوران جنگ سرد، در نهایت ۱۹۶۱ دیواری بین دو منطقه شهر به پا کرد.