مقامات در بنگلادش از فروریختن یک ساختمان ۸ طبقه تجاری در حومه  داکا، پایتخت آن کشور،  و کشته شدن دست کم ۷۰ نفر همراه با  مجروح شدن  صدها نفر دیگر خبر می دهند.

مقامات می گویند امدادگران  به کند و کاو در میان ویرانه ها در جستجوی  کسانی هستند که زیر آوار مانده اند.

این  ساختمان محل یک  بانک، چندین مغازه  و یک کارگاه تولید پوشاک  بود.

ساختمان سازی در داخل  و حومه  داکا اغلب  بدون مراعات  ضوابط ساختمانی و ایمنی  انجام می گیرد.

دهها نفر نیز هشت سال پیش در جریان فروریختن  ساختمان یک کارگاه تولید پوشاک در محله ای کشته  شدند که امروز  صحنه  فروریختن ساختانی دیگر بود.