هزاران بحرینی روزشنبه درتظاهراتی درنزدیکی منامه خواهان اصلاحات دمکراتیک شدند.

گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل ازشاهدان حاکی است پلیس برای متفرق ساختن صدها معترض درسنابس به گاز اشک آور و بمب های صوتی متوسل شد.

درجنوب، هنگامی که پلیس گلوله های ساچمه ای و گاز اشک آور بسوی مردم شلیک کرد، پسر 14 ساله ای از ناحیه صورت به شدت زخمی شد و پلیس دو نفر را دستگیر کرد. 

با این حال دربلادالقدیم، صدها نفردرحالی که علیه دیکتاتوری و رژیم شعارمی دادند، تظاهرات صلحجویانه ای برپا کردند.

خبرگزاری فرانسه می گوید الوفاق، گروه اصلی اوپوزیسیون، زیر بیرق " دمکراسی حق ما است"  یک هفته تظاهرات را که با مسابقه اتومبیلرانی " گراند پری"  در 22- 19 آوریل مصادف است سازمان می دهد.