تذکر آژانس پناهندگان سازمان ملل به اتریش
تذکر آژانس پناهندگان سازمان ملل به اتریش

آژانس پناهندگان سازمان ملل بحث ها و مذاکرات بیگانه هراسی در مناظره های انتخاباتی پارلمان اتریش را تقبیح کرد. این آژانس از کاندیداها خواسته با استفاده از گفتمانی که همه افراد جامعه را شامل شود؛ به کسانی که به دنبال سرپناه هستند کمک کنند.

در حالی که هنوز تنور انتخابات پارلمان اتریش داغ نشده بحث مهاجرت محور بحثهای انتخاباتی بوده است. سال گذشته میلادی و در حالی که اتریش دست کم یک درصد جمعیت کشورش را به عنوان مهاجر پذیرفت، نامزد حزب دست راستی آزادی با تاکید بر نگرانی در مورد اثرات امنیتی و اقتصادی ورود مهاجران، تا آستانه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رفت.

دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد: «در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از پناهندگان از سوی اتریش پذیرفته کمک و سامان داده شده اند. در عین حال ما شاهد مناظره هایی بیگانه هراسانه و تفرقه افکنانه  هستیم. ما از همه احزاب دموکراتیک می خواهیم با سخنانی عاقلانه، مواردی که ما را متحد می کند را مقدم بر مواردی که باعث دوری می شوند قرار دهیم.»

این بیانیه بدون آنکه از حزب خاصی نام ببرد، شامل فهرستی از مواردی بود که باعث بهبود وضعیت مهاجران در اتریش می شود.