آرشیو
آرشیو

حدود ۱۰۰ هزار کیت آزمایشگاهی برای تشخیص ویروس کرونا به استرالیا می رسد.

به نوشته ای.بی.سی استرالیا، دولت فدرال آن کشور آماده می شود محدودیت های جدیدی را بر تجمعات وضع کند تا مانع از گسترش بیشتر ویروس کرونا شود.

طبق این گزارش، ۹۷ هزار کیت تشخیص کووید-۱۹ این هفته به استرالیا می رسد. کیت های تشخیص این ویروس در استرالیا رو به اتمام است و نیاز بیشتری به این کیت ها وجود دارد.

در همین حال، انتظار می رود نخست وزیر استرالیا مقررات محدودکننده ای را در مورد تجمع افراد در محیط های بسته اعلام کند.

Telegram Banner