تلاش آتش نشانان در شرق استرالیا برای مهار آتش سوزی بزرگی که احتمال می رود به بزرگترین آتش سوزی تاریخ این کشور بدل شود همچنان ادامه دارد. مقامهای استرالیا در ایالت نیو ساوث ویلز می گویند با شرایط اضطراری بی سابقه ای مواجهند. 

بیش از ۵۰ آتش سوزی همزمان ادامه دارد و قریب یک دوجین از آنها از کنترل خارج شده اند. مقامها نگرانند که ۳ آتش سوزی  بزرگ به هم بپیوندند و شعله هایی مهار نشدنی به وجود آورند. در این صورت حومه شهر سیدنی مورد تهدید آتش سوزی هایی قرار خواهد گرفت که بخشهایی از  بلو مانتین  را در بر گرفته است.

تا کنون بیش از ۲۰۰ خانه  طعمۀ آتش شده اند و بسیاری بیشتر صدمه دیده اند. این بزرگترین آتش سوزی ویلز در ۵۰ سال اخیر است.