تونی ابوت، نخست وزیر منتخب استرالیا، در پی اعلام نتایج شمارش سه چهارم از آرای  انتخابات پارلمانی آن کشور، استرالیا را تحت اداره دولتی تازه خواند.  ائتلاف محافظه کار لیبرال- ملی گرای استرالیا اکثریت آرا را به دست آورده است. 

روشن شدن نتایج نهایی و قطعی انتخابات پارلمانی استرالیا چند روز دیگر طول خواهد کشید.