سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق دو هفته پس از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق در اربیل با مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم دیدار و درباره روابط بغداد و اربیل با او گفتگو کرد.

شبکه تلویزیونی "روداو" وابسته به حزب دموکراتیک کردستان عراق ضمن انتشار خبر دیدار روز یکشنبه گزارش داد دو مقام در باره ثبات و امنیت عراق و پرهیز ازتنش افزایی میان بغداد و اربیل تبادل نظر کردند.

بغداد همه پرسی روز ۲۴ سپتامبر اقلیم را غیر قانونی اعلام کرده است . درآن همه پرسی ۷۲ درصد افراد برخوردار از حق رای شرکت کردند و ۹۳ در صد به استقلال کردستان عراق رای مثبت دادند.

بغداد همچنان به تهدیدها علیه اقلیم و استقلال کردستان ادامه می دهد و ناظران بر آنند که اگر تهدیدهای بغداد عملی نشود دست کم مایه افزایش تنش در کشور خواهد بود؛ تنشی که ممکن است به درگیری منجر شود.

​​دیدار الجبوری با بارزانی یک هفته پس از درگذشت جلال طالبانی نخستین رییس جمهوری کرد عراق انجام می شود. طالبانی تلاش می کرد میان اربیل و بغداد پلی بزند ضمن اینکه همزمان خواهان استقلال کردستان بود.