کرزی: ترمیم کابینه
کرزی: ترمیم کابینه

حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، در اقدام برای ترمیم کابینه، رییس سازمان امنیت و اطلاعات کشور را برکنار کرده است.

کرزی روز چهارشنبه از رحمت اله نبی، مدیرکل امنیت ملی، بابت خدمات دو ساله اش تقدیر کرد، و گفت او بزودی به عنوان سفیر به یک کشور خارجی  اعزام خواهد شد.

دفتر ریاست جمهوری گفت پست جدید نبیل  بر تصمیم  کرزی که روسای امنیت و اطلاعات نمی توانند ببش از دو سال خدمت کنند، استوار است.

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می گیرد که پارلمان رای داد عبدالرحمان وردک، وزیر دفاع، و بسم اله خان محمدی، وزیر کشور  به دلیل ناتوانی در برقراری امنیت در کشور و حفاظت از مقامات ارشد برکنار شوند.

مقامات افغانستان به خبرنگاران گفته اند که انتظار می رود حامد کرزی  محمدی را به عنوان وزیر جدید دفاع   و مجتبی پتنگ  معاون وزیر کشور را به عنوان وزیر جدید کشور  منصوب کند.