تمديد ماموریت نیرو های تحت رهبری ناتو در افغانستان
تمديد ماموریت نیرو های تحت رهبری ناتو در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت نيروهای بين المللی سازمان ناتو را جهت کمک به امنيت افغانستان، يک سال ديگر تمديد کرده است.

اعضای شورای امنیت به ادامه مامويت حدود ۱۳۰ هزار سرباز نیروی کمک امنیت بین المللی (ايساف) به اتفاق آراء رای مثبت دادند. اين شورا از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست، نيروهای بيشتر، تجهيزات و ديگر منابع لازم را فراهم سازند.

همچنين اين شورا نيروهای تحت رهبری سازمان ناتو را به سرعت بخشيدن به تعليم و به کارگيری نيروهای های امنيتی افغان تشويق کرد.

ائتلاف ناتو به رهبری آمريکا انتقال مسئوليت های امنيتی به نيروهای افغان در برخی از نقاط افغانستان را در ماه ژوئيه گذشته آغاز کرد. قرار است تمام نيروهای رزمی خارجی تا پايان سال ۲۰۱۴ ميلادی از افغانستان خارج شوند.

در همين حال، ارتش آمريکا تحقيقات خود را پيرامون سقوط هليکوپتر در پنجم ماه اوت پيش در افغانستان که منجر به کشته شدن ۳۰ سرباز آمريکايی و ۸ سرباز افغان شد به اتمام رسانده است.  نتايج اين تحقيقات قرار است در اواخر هفته جاری منتشر شود.