عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین افغانستان و پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری
عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین افغانستان و پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید نتایج مقدماتی– که براساس ۱۰% آرای ۲۶ ولایت از کل ۳۴ ولایت آن کشور اعلام شده – نشان می دهد که عبدالله عبدالله، وزیر خارجه پیشین، با ۴۱.۹% آرا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است. آقای عبدالله پیشتر رهبر مخالفان دولت حامد کرزی بود.
 
پس از آقای عبدالله، اشرف غنی احمدزی وزیر دارایی حامد کرزی با ۳۷.۶ و زلمای رسول با ۹.۸ آرا در رده های دوم و سوم قرار دارند. آقای رسول - که او هم پیشتر وزیر خارجه افغانستان بود - از سوی دو برادر حامد کرزی پشتیبانی شده بود.
 
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته این نتایج مقدماتی است و با شمارش درصد بیشتری از آرا و رسیدگی به شکایات انتخاباتی ممکن است نتایج تغییر کند.