بخش فارسی صدای آمریکا مسابقات جام جهانی کشتی لس آنجلس را به طور زنده از وبسایت خود پخش می کند.

ساعت پخش مسابقات:

ایران – آذربایجان

۴:۴۵ عصر شنبه به وقت لس آنجلس

۴:۱۵ بامداد یکشنبه به وقت تهران (۲۳ خرداد)


ایران – هند

۷:۱۵ عصر شنبه به وقت لس آنجلس

۶:۴۵ بامداد یکشنبه به وقت ایران (۲۳ خرداد)


ایران – آمریکا

۱۲ ظهر یکشنبه به وقت لس آنجلس

۱۱:۳۰ شب یکشنبه به وقت ایران (۲۳ خرداد)