میشل فابریزیو از ایتالیا، عنوان نخست اولین دور مسابقه جهانی سوپربایک در پیست کایلامی آفریقای جنوبی را از آن خود کرد.

پس از او کارلوس چکا و لئون هازلم بریتانیایی به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

اما دور دوم این مسابقات با پیروزی هازلم به پایان رسید. این راننده سوزوکی در رده بندی کلی با ۲۲۲ امتیاز، مکان نخست را در اختیار دارد.