میشل اوباما بانوی اول  امریکا  روز جمعه در لندن، در پیشاپیش گشایش مسابقات المپیک، با  ورزشکاران  امریکایی و گروهی از  دانش آموزان  ملاقات  کرد.
خانم اوباما  هنگام صرف صبحانه با ورزشکاران  سخن گفت، بسیاری را به آغوش کشید و اظهار داشت  کشورشان  به آنها می بالد.

بعداً  میشل اوباما  در جمعه  در سخنانی  در جمع حدود یک هزار دانش آموز در خانه سفیر امریکا در بریتانیا ،  آنها را تشویق  کرد خوب غذا بخورند و منظما ورزش کنند.
خانم اوباما قرار است پس از شرکت در ضیافتی به میزبانی  ملکه الیزابت در مراسم گشایش المپیک حضور یابد.