کشتی فرنگی قهرمانی جهان- آمریکا ۲۰۱۵

فرنگی کاران ایران که برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان و گزینشی المپیک ریو، جمعه صبح از طریق امارات راهی لس‌آنجلس شدند و جمعه شب به وقت محلی به لاس وگاس رسیدند تا از صبح فردا شنبه تمرینات خود را از سر بگیرند.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۱۶ تا ۲۱ شهریورماه برگزار می شود.

 این رقابتها، دوشنبه ۱۶ شهریور با مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۶ ، ۷۵ و ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی آغاز میشود.

 سه شنبه مسابقات مقدماتی تا فینال اوزان ۵۹، ۷۱ ، ۸۰ ، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار می شود و چهارشنبه مقدماتی تا فینال وزن ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی انجام میشود

مسابقات مقدماتی کشتی آزاد هم از پنجشنبه شب بارقابتهای وزن ۶۵ کیلوگرم آغاز میگردد.