سجادی، وزیر پیشنهادی ورزش
سجادی، وزیر پیشنهادی ورزش

پس از گذشت ماه ها از تصويب قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان امروز حميد سجادي براي تصدي اين وزارت‌خانه و اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي شد.

حمید سجادی رييس مركز توسعه ورزش‌هاي قهرماني و حرفه‌اي سازمان تربيت بدني و معاون ورزشي سعيدلو امروز به عنوان وزير پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفي شد. البته پس از قرائت و اعلام وصول معرفی نامه در صحن علني مجلس برخی نمايندگان تذكرات مختلفي را مطرح كردند كه دریافت رای اعتماد سجادی از مجلس را در هاله ای از ابهام قرارداد.